Colofon
Fotografie campagnebeeld Hotel SPIJKERS: Brenda de Vries
Live fotografie: Jaap Reedijk en Titus Tiel Groenestege (tenzij anders vermeld)
Fotografie: Au Plat Pays Robbert van den Broek
Website: Ronald Lindgreen